sabato 14 aprile 2012

mercoledì 11 aprile 2012

Piana degli Albanesi 1957


E bukur falem - Bella Ciao Arbëreshe

O E BUKUR FALEM

Një menatë u u zgjova,
o e bukur falem, të falem, të falem
Një menatë u u zgjova
e armikun te shpia pashë

O partixhan, qillëm me tij,
o e bukur falem, të falem, të falem,
o partixhan, qillëm me tij
se ndienj skurse jam e vdes.

E në u vdes si partixhan,
o e bukur falem, të falem, të falem,
e në u vdes si partixhan
ti mua ke të më varrëzosh

Ka më varrëzosh atje lart te mali,
o e bukur falem, të falem, të falem,
ka më varrëzosh atje lart te mali
nën një lule çë bën hje.

E gjithë gjindjat çë atje ka shkojën,
o e bukur falem, të falem, të falem,
e gjithë gjindjat çë atje ka shkojën
çë bukur lule ka më thenë.

E kjo isht lulja e partixhanit,
o e bukur falem, të falem, të falem,
e kjo isht lulja e partxhanit
çë la gjellën për lirinë.
(Gaetano Gerbino)


venerdì 6 aprile 2012

Greci (Avellino) - Gruppo Folk - Katundi Zembra Jone - Oi ti Lall'Cià


O mburonj e Shqipris Canti Tradizionali degli Albanesi Di Sicilia

O mburonjë e Shqipërisë
Virgjëreshëz e dëlirë
mëma e lartë e Perëndisë
çë na jep këshillë të mirë

Ti çë ruajte gjyshrat tanë
të mos birjën shejtën besë
te ku ndodhen edhe janë
arbëreshvet kij kujdes

Sot edhe si kurdoherë
një dëshirë ka zëmbra jonë
arbëresh e të krështerë
të qëndrojmë për gjithmonë

Sa t'i falemi t'in Zoti
po me gluhën çë na dha
po si falej Kastrioti
e gjëria nga zbresëm na.


Qifti (Silvana Licursi)

IL FALCO
  Era un giorno
 del mese di maggio
con poco sole 
e niente vento.
Ho alzato gli occhi
su, verso il cielo,
ho visto il falco
che parlava la nostra lingua.

Era un giorno 
del mese di maggio
con poco sole
e niente vento.
C'èra una violetta
molto graziosa:
ho teso la mano
e l'ho colta con gioia.

E quando sono giunto
sulla soglia di casa
mia madre mi ha chiesto:
"Che fiore è questo?."
"E' una violetta
molto graziosa:
ho teso la mano
e l'ho colta con gioia:"

Tu rosa,
tu fiore novello,
che mi appartieni
tutti lo sanno.
Ora che t'hanno vista
questi miei occhi,
nessun altro
osi avvicinarti.


Ragazze Arbërshe di San Costantino Albanese a San Severino Lucano


La Vallja a San Benedetto Ullano (CS)


Documentario degli Arbëreshë nell'Italia meridionale

Documentario italiano sulla Arbëreshë (di 50-60 anni) in Italia meridionale e alcune delle loro tradizioni.